header

Blog

Het laatste nieuws

Richtlijnen voor een duidelijke toegankelijke website

Informatie op websites moet toegankelijk en begrijpelijk zijn, vooral op overheidswebsites is dit van groot belang. Dit betekent dat voor slechtzienden, slechthorenden en dyslectische mensen de informatie net zo toegankelijk moet zijn. Hiervoor zijn webrichtlijnen bedoeld. Ondanks dat deze webrichtlijnen al jaren bekend zijn worden deze nog niet altijd nageleefd of juist toegepast. Zonde, want overheden en bedrijven kunnen hier veel voordelen uithalen.

Dat deze uitgangspunten niet op waarde worden geschat komt vaak vanuit een kosten/baten discussie. Het volledig rekening houden met alle eisen vergt aanzienlijk meer werk, waardoor de kosten vaak hoger uitvallen. Maar het is de investering wel degelijk waard. Veel mensen denken dat deze richtlijnen slechts relevant zijn voor een kleine doelgroep maar niets is minder waar.

In Nederland hebben honderdduizenden mensen een visuele beperking en meer dan een miljoen mensen zijn slechthorend. Daarbij zijn er nog honderdduizenden mensen die een lichamelijke beperking hebben of dyslectisch en laaggeletterd zijn. Alles bij elkaar opgeteld spreek je over meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking. Dit houdt in dat één op de vier bezoekers direct voordeel heeft bij een website die voldoet aan de richtlijnen. De overheid is verplicht te voldoen aan deze webrichtlijnen. Maar ook bedrijven hebben veel baat bij een begrijpelijke en toegankelijke website. Bedrijven die de webrichtlijnen als referentiepunt gebruiken bedienen een veel breder publiek.

Europese standaard EN 301 549
In december vorig jaar is de internationale standaard WCAG 2.o komen te vervallen door de nu geldende Europese standaard EN 301 549. Hiermee kunnen webontwikkelaars, -redacteuren en -designers de toegankelijkheid waarborgen. Een aantal speerpunten in deze richtlijnen voor overheidsinstanties zijn:

1. De content moet voor iedereen bereikbaar zijn. De website moet daarom makkelijk en door elk persoon te bedienen zijn.

2. De content op websites moet voor iedereen te begrijpen zijn. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling rekening gehouden wordt met de leesbaarheid, helderheid en duidelijkheid van de pagina. 

3. De content op een website moet bereikbaar en op verschillende manieren toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld, verschillende webbrowsers en andere apparaten. 

4. De opbouw van een website moet gelaagd zijn. Daarbij is het belangrijk dat de content betekenisvol, bruikbaar, duurzaam en uitwisselbaar is. 

5. De content die op websites wordt weergegeven moet zichtbaar en leesbaar zijn. Dus ook voor mensen die kleurenblind zijn. Dit heeft betrekking op kleurcontrast in de tekst afbeeldingen en video’s 

De webrichtlijnen zijn niet alleen relevant voor de bezoeker maar ook voor bedrijven. Een website die aan de richtlijnen voldoet wordt hoger in zoekmachines gerankt. Het toepassen van deze richtlijnen zorgt voor een juiste toepassing van de techniek dat de website toegankelijker maakt. Google waardeert toegankelijkheid met een hogere ranking. Websites die voldoen aan de richtlijnen zijn relevant, maar betalen zich ook terug.